IA Architektura

Popis struktury a chování bezpečnostních procesů podniku, systémů zabezpečení informací, personálních a organizačních podjednotek, které ukazují jejich sladění s posláním podniku a strategickými plány.


IA Architecture

A description of the structure and behavior for an enterprise’s security processes, information security systems, personnel and organizational sub-units, showing their alignment with the enterprise’s mission and strategic plans.

Použito v metodice