IA Infrastruktura

Podkladový bezpečnostní rámec, který leží mimo definované hranice podniku, ale podporuje jeho produkty s IA bezpečnostní postoj a plán řízení rizik.

Použito v metodice