IA-povolený produkt

Produkt, jehož primární role není zabezpečení, ale poskytuje bezpečnostní služby jako přidružený rys jeho zamýšlených operačních schopností.


IA-Enabled Product

Product whose primary role is not security, but provides security services as an associated feature of its intended operating capabilities.

Použito v metodice