IA Produkt

Produkt, jehož primárním účelem je poskytovat bezpečnostní služby (např. důvěrnost, ověřování, integrita, kontrola přístupu, neodmítnutí údajů), správné známé chyby zabezpečení, a nebo poskytovat vrstvenou obranu proti různým kategoriím neoprávněných nebo škodlivých průchodů informačních systémů nebo sítí.


IA Product

Product whose primary purpose is to provide security services (e.g., confidentiality, authentication, integrity, access control, non- repudiation of data); correct known vulnerabilities; and/or provide layered defense against various categories of non-authorized or malicious penetrations of information systems or networks.

Použito v metodice