IA Professional

Profesionál pro poskytování informací

Jednotlivec, který pracuje na otázkách IA a má zkušenosti v reálném světě plus odpovídající vzdělání v oblasti IA, které odpovídají jejich úrovni odpovědnosti v oblasti IA.


IA Professional

Information Assurance Professional

Individual who works IA issues and has real-world experience plus appropriate IA training and education commensurate with their level of IA responsibility.

Použito v metodice