IA Professional

Profesionál pro poskytování informací

Jednotlivec, který pracuje na otázkách IA a má zkušenosti v reálném světě plus odpovídající vzdělání v oblasti IA, které odpovídají jejich úrovni odpovědnosti v oblasti IA.

Použito v metodice