IaaS

Infrastruktura jako služba

Nabízí možnost vytvářet zpracování, ukládání, sítě a další základní výpočetní prostředky, což zákazníkovi umožňuje nasadit a spustit libovolný software, který může obsahovat operační systémy (OS) a aplikace.


IaaS

Infrastructure as a Service

Offers the capability to provision processing, storage, networks and other fundamental computing resources, enabling the customer to deploy and run arbitrary software, which can include operating systems (OSs) and applications.

Použito v metodice