IAC

Součást zabezpečení informací

Aplikace hardwarová a nebo softwarová, která poskytuje jednu nebo více schopností informačního zabezpečení na podporu celkových bezpečnostních a provozních cílů systému.


IAC

Information Assurance Component

An application (hardware and/or software) that provides one or more Information Assurance capabilities in support of the overall security and operational objectives of a system.

Použito v metodice