IAM

Správce zabezpečování informací

Osoba odpovědná za zajištění informací o programu, organizaci, systému nebo enklávě.


IAM

Information Assurance Manager

Individual responsible for the information assurance of a program, organization, system, or enclave.

Použito v metodice