IAO

Agent důvěryhodnosti informací

Odpovědná osoba za udržování příslušné provozní bezpečnostní pozice pro informační systém nebo program.


IAO

Information Assurance Officer

Individual with assigned responsibility for maintaining the appropriate operational security posture for an information system or program.

Použito v metodice