IATO

Dočasné schválení k provozu

Dočasné povolení udělené hlavním akreditačním orgánem (PAA) nebo pověřeným úředníkem (AO) pro informační systém, který zpracovává informace na základě předběžných výsledků bezpečnostního hodnocení systému. (Bude nahrazeno ATO a akčním plánem a milníky (POA & M)).


IATO

Interim Approval to Operate

Temporary authorization granted by principal accrediting authority (PAA) or authorizing official (AO) for an information system to process information based on preliminary results of a security evaluation of the system. (To be replaced by ATO and plan of action and milestones (POA&M).

Použito v metodice