IATT

Průběžné schválení k testování

Dočasné oprávnění k otestování informačního systému ve specifikovaném provozním informačním prostředí v časovém rámci a za podmínek nebo omezení uvedených v písemné autorizaci.


IATT

Interim Approval to Test

Temporary authorization to test an information system in a specified operational information environment within the time frame and under the conditions or constraints enumerated in the written authorization.

Použito v metodice