IAVA

Upozornění na chybu zabezpečení informací

Oznámení, které je generováno v případě, že zranitelnost informační bezpečnosti může vést k okamžitému a potenciálně závažnému ohrožení systémů a informací DoD, toto upozornění vyžaduje nápravná opatření kvůli závažnosti rizika zranitelnosti.

Použito v metodice