IAVA

Upozornění na chybu zabezpečení informací

Oznámení, které je generováno v případě, že zranitelnost informační bezpečnosti může vést k okamžitému a potenciálně závažnému ohrožení systémů a informací DoD, toto upozornění vyžaduje nápravná opatření kvůli závažnosti rizika zranitelnosti.


IAVA

Information Assurance Vulnerability Alert

Notification that is generated when an Information Assurance vulnerability may result in an immediate and potentially severe threat to DoD systems and information; this alert requires corrective action because of the severity of the vulnerability risk.

Použito v metodice