Identifikace aktiv

Protokol automatizace obsahu zabezpečení (SCAP) vytváří jedinečnou identifikaci aktiv (komponent) založených na známých identifikátorech a nebo známých informací o prostředcích.


Asset Identification

Security Content Automation Protocol (SCAP) constructs to uniquely identify assets (components) based on known identifiers and/or known information about the assets.

Použito v metodice