Identifikace důkazů

Proces, kterým poskytovatel pověření (CSP) a registrační úřad (RA) shromažďují a ověřují informace o osobě za účelem vystavení pověření této osobě.


Identity Proofing

The process by which a Credentials Service Provider (CSP) and a Registration Authority (RA) collect and verify information about a person for the purpose of issuing credentials to that person.

Použito v metodice