Identifikátor objektu

Specializované formátované číslo, které je registrováno mezinárodně uznávanou normalizační organizací. Jedinečný alfanumerický / číselný identifikátor registrovaný podle standardu registrace ISO, který odkazuje na konkrétní objekt nebo třídu objektů.

Ve federální vládě PKI jsou zvyklí jednoznačně identifikovat každou ze čtyř politik a podporované kryptografické algoritmy.


Object Identifier

A specialized formatted number that is registered with an internationally recognized standards organization. The unique alphanumeric/numeric identifier registered under the ISO registration standard to reference a specific object or object class.

In the federal government PKI, they are used to uniquely identify each of the four policies and cryptographic algorithms supported.

Použito v metodice