Identifikátor objektu

Specializované formátované číslo, které je registrováno mezinárodně uznávanou normalizační organizací. Jedinečný alfanumerický / číselný identifikátor registrovaný podle standardu registrace ISO, který odkazuje na konkrétní objekt nebo třídu objektů.

Ve federální vládě PKI jsou zvyklí jednoznačně identifikovat každou ze čtyř politik a podporované kryptografické algoritmy.

Použito v metodice