Identita

Soubor hodnot atributů (tj. Charakteristik), kterými je entita rozpoznatelná a že v rámci odpovědnosti správce totožnosti postačuje k odlišení tohoto subjektu od jakékoli jiné entity.


Identity

The set of attribute values (i.e., characteristics) by which an entity is recognizable and that, within the scope of an identity manager’s responsibility, is sufficient to distinguish that entity from any other entity.

Použito v metodice