Identita obchodní značky

Identita používaná pro účely interakcí souvisejících s prací, které mohou nebo nemusí být synonymem pro pravou identitu jednotlivce.


Tradecraft Identity

An identity used for the purpose of work-related interactions that may or may not be synonymous with an individual’s true identity.

Použito v metodice