Identita ověření

Čipová karta, kovový klíč nebo jiný fyzický objekt používaný k ověřování totožnosti.


Identity Token

Smart card, metal key, or other physical object used to authenticate identity.

Použito v metodice