IDPS

Systém detekce a prevence narušení

Software, který automatizuje proces monitorování událostí, ke kterým dochází v počítačovém systému nebo v síti, a analyzuje je pro příznaky možných incidentů a snaží se zastavit detekci možných incidentů.


IDPS

Intrusion Detection and Prevention System

Software that automates the process of monitoring the events occurring in a computer system or network and analyzing them for signs of possible incidents and attempting to stop detected possible incidents.

Použito v metodice