IDPS

Systém detekce a prevence narušení

Software, který automatizuje proces monitorování událostí, ke kterým dochází v počítačovém systému nebo v síti, a analyzuje je pro příznaky možných incidentů a snaží se zastavit detekci možných incidentů.

Použito v metodice