IDS - Host-Based

Systémy detekce narušení - založené na hostiteli

IDS, které pracují na informacích shromážděných v rámci jednotlivých počítačových systémů. Tento výhodný bod umožňuje hostitelským identifikátorům identifikovat přesně, které procesy a uživatelské účty se podílejí na konkrétním útoku na operační systém.

Navíc, na rozdíl od IDS založených na síti, hostitelské IDS mohou lépe "vidět" zamýšlený výsledek pokusu o útok, protože mohou přímo přistupovat k datovým souborům a systémovým procesům obvykle cíleným útoky a sledovat je.


IDS - Host-Based

Intrusion Detection Systems - Host-Based

IDSs which operate on information collected from within an individual computer system. This vantage point allows host-based IDSs to determine exactly which processes and user accounts are involved in a particular attack on the Operating System.

Furthermore, unlike network-based IDSs, host-based IDSs can more readily “see” the intended outcome of an attempted attack, because they can directly access and monitor the data files and system processes usually targeted by attacks.

Použito v metodice