Implantát

Modifikace elektronických zařízení, která jsou určena k neoprávněnému zachycení emanací s informacemi.


Implant

Electronic device or electronic equipment modification designed to gain unauthorized interception of information-bearing emanations.

Použito v metodice