Implantát

Modifikace elektronických zařízení, která jsou určena k neoprávněnému zachycení emanací s informacemi.

Použito v metodice