Individual

Občan Spojených států nebo cizinec zákonně přiznán k trvalému pobytu. Agentury se mohou v souladu s individuální praxí rozhodnout rozšířit ochranu zákonů o ochraně osobních údajů a e-governmentu na podniky, jediné vlastníky, cizince atd.


Individual

A citizen of the United States or an alien lawfully admitted for permanent residence. Agencies may, consistent with individual practice, choose to extend the protections of the Privacy Act and E- Government Act to businesses, sole proprietors, aliens, etc.

Použito v metodice