Individuální odpovědnost

Schopnost spojit pozitivně identitu uživatele s časem, metodou a stupněm přístupu k informačnímu systému.


Individual Accountability

Ability to associate positively the identity of a user with the time, method, and degree of access to an information system.

Použito v metodice