Inferativní důkazy

Důkaz, který má tendenci zvyšovat pravděpodobnost poruchy nebo viny.


Inculpatory Evidence

Evidence that tends to increase the likelihood of fault or guilt.

Použito v metodice