Informace

Jakákoli komunikace nebo reprezentace vědomostí, jako jsou fakta, údaje nebo názory v jakémkoli médiu nebo formě, včetně textu, čísel, grafických, kartografických, narativních nebo audiovizuálních.


Information

Any communication or representation of knowledge such as facts, data, or opinions in any medium or form, including textual, numerical, graphic, cartographic, narrative, or audiovisual.

Použito v metodice