Informace o národní bezpečnosti

Informace, které byly určeny podle Výkonného nařízení č. 12958 ve znění prováděcího nařízení 13292 nebo podle předchůdce nebo zákona o atomové energii z roku 1954 v pozměněném znění, vyžadují ochranu před neoprávněným zveřejněním a jsou označeny tak, aby označovaly jeho utajovaný stav.


National Security Information

Information that has been determined pursuant to Executive Order 12958 as amended by Executive Order 13292, or any predecessor order, or by the Atomic Energy Act of 1954, as amended, to require protection against unauthorized disclosure and is marked to indicate its classified status.

Použito v metodice