Informace týkající se certifikátů

Informace, například poštovní adresa účastníka, která není součástí certifikátu. Může být použito certifikačním úřadem (CA), který spravuje certifikáty.

Použito v metodice