Informace týkající se certifikátů

Informace, například poštovní adresa účastníka, která není součástí certifikátu. Může být použito certifikačním úřadem (CA), který spravuje certifikáty.


Certificate-Related Information

Information, such as a subscriber's postal address, that is not included in a certificate. May be used by a Certification Authority (CA) managing certificates.

Použito v metodice