Informační doména

Třídílný koncept pro sdílení informací, který je nezávislý na informačních systémech a bezpečnostních doménách

1) Identifikuje účastníky sdílení informací jako jednotlivé členy.

2) Obsahuje sdílené informační objekty.

3) Poskytuje bezpečnostní politiku, která identifikuje roli a oprávnění členů a ochranu potřebnou pro informační objekty.


Information Domain

A three-part concept for information sharing, independent of, and across information systems and security domains that

1) Identifies information sharing participants as individual members.

2) Contains shared information objects.

3) Provides a security policy that identifies the roles and privileges of the members and the protections required for the information objects.

Použito v metodice