Informační zdroje

Informace a související zdroje, jako je personál, vybavení, finanční prostředky a informační technologie.


Information Resources

Information and related resources, such as personnel, equipment, funds, and information technology.

Použito v metodice