INFOSEC

Zabezpečení informačních systémů

Ochrana informačních systémů před neoprávněným přístupem nebo úpravou informací, ať už jde o skladování, zpracování nebo tranzit, a proti odmítnutí služby oprávněným uživatelům, včetně opatření nezbytných k odhalování, dokumentování a potírání těchto hrozeb.


INFOSEC

Information Systems Security

Protection of information systems against unauthorized access to or modification of information, whether in storage, processing, or transit, and against the denial of service to authorized users, including those measures necessary to detect, document, and counter such threats.

Použito v metodice