Inicializace uživatele

Funkce v životním cyklu klíčového materiálu; proces, při kterém uživatel inicializuje svou kryptografickou aplikaci (např. instalace a inicializace softwaru a hardwaru).

Použito v metodice