Inicializovat

Nastavení stavu kryptografické logiky před generováním klíčů, šifrováním nebo jiným provozním režimem.


Initialize

Setting the state of a cryptographic logic prior to key generation, encryption, or other operating mode.

Použito v metodice