Iniciátor

Subjekt, který iniciuje výměnu ověřování.


Initiator

The entity that initiates an authentication exchange.

Použito v metodice