Injekce

Obecný termín pro typy útoků, které se skládají z injekčního kódu, který je poté interpretován / proveden aplikací. (OWASP).


Injection

A general term for attack types which consist of injecting code that is then interpreted/executed by the application. (OWASP).

Použito v metodice