Inspekční certifikát

Prohlášení vydané zúčastněnou stranou, že byly splněny stanovené požadavky.

Použito v metodice