Inspekční certifikát

Prohlášení vydané zúčastněnou stranou, že byly splněny stanovené požadavky.


Inspection Certificate

A declaration issued by an interested party that specified requirements have been met.

Použito v metodice