Instant zpráv

Konverzace v rozhovoru mezi dvěma nebo více lidmi pomocí psaní na počítačích nebo přenosných zařízeních.


Instant Messaging

Chat conversations between two or more people via typing on computers or portable devices.

Použito v metodice