Integrita

Zabezpečení proti nesprávné změně nebo zničení informací a zahrnuje zajištění informací o neodvratnosti a pravosti.


Integrity

The guarding against improper information modification or destruction, and includes ensuring information non-repudiation and authenticity.

Použito v metodice