Integrita dat

Vlastnost, že data nebyla neoprávněně změněna. Integrita dat pokrývá data uložená v paměti, během zpracování a při přepravě.


Data Integrity

The property that data has not been altered in an unauthorized manner. Data integrity covers data in storage, during processing, and while in transit.

Použito v metodice