Integrita systému

V oblasti telekomunikací má pojem systémová integrita následující význam: Této podmínky systému, jehož mandátní provozní a technické parametry jsou v předepsaných mezích.


System Integrity

In telecommunications, the term system integrity has the following meanings: That condition of a system wherein its mandated operational and technical parameters are within the prescribed limits.

Použito v metodice