Integrita systému

V oblasti telekomunikací má pojem systémová integrita následující význam: Této podmínky systému, jehož mandátní provozní a technické parametry jsou v předepsaných mezích.

Použito v metodice