Interoperabilita

Pro účely této normy interoperabilita umožňuje jakémukoli vládnímu zařízení nebo informačnímu systému, bez ohledu na vydavatele PIV, ověřit totožnost držitele karty pomocí pověření na kartě PIV.


Interoperability

For the purposes of this standard, interoperability allows any government facility or information system, regardless of the PIV Issuer, to verify a cardholder’s identity using the credentials on the PIV Card.

Použito v metodice