Inverse Cipher

Série transformací, která převádí šifrový text na otevřený text pomocí šifrovacího klíče.


Inverse Cipher

Series of transformations that converts ciphertext to plaintext using the Cipher Key.

Použito v metodice