Investigace

Sběr a analýza důkazů s cílem identifikovat pachatele útoku nebo neoprávněného použití nebo přístupu.


Investigation

The collection and analysis of evidence with the goal to identifying the perpetrator of an attack or unauthorized use or access.

Použito v metodice