Investigace

Sběr a analýza důkazů s cílem identifikovat pachatele útoku nebo neoprávněného použití nebo přístupu.

Použito v metodice