IO

Informační operace

Integrované využívání základních schopností elektronického boje, provozování počítačových sítí, psychologických operací, vojenských podvodů a bezpečnosti provozu v souladu se specifikovanými podpůrnými a souvisejícími schopností, ovlivňovat, narušovat, zkorumpovat nebo uzurpovat protichůdné lidské a automatizované procesy rozhodování, informace a informační systémy a současně chránit naše vlastní.


IO

Information Operations

The integrated employment of the core capabilities of electronic warfare, computer network operations, psychological operations, military deception, and operations security, in concert with specified supporting and related capabilities, to influence, disrupt, corrupt, or usurp adversarial human and automated decision-making process, information, and information systems while protecting our own.

Použito v metodice