IPS

Systém prevence narušení

Systém detekce narušení, který rovněž blokuje neoprávněný přístup při detekci.


IPS

Intrusion prevention system

Intrusion detection system that also blocks unauthorised access when detected.

Použito v metodice