ISA

Smlouva o zabezpečení pro propojení

Dohoda uzavřená mezi organizacemi, které vlastní a provozují připojené informační systémy, dokumentují technické požadavky propojení. ISA také podporuje memorandum o porozumění nebo dohodu (MOU / A) mezi organizacemi.


ISA

Interconnection Security Agreement

An agreement established between the organizations that own and operate connected IT systems to document the technical requirements of the interconnection. The ISA also supports a Memorandum of Understanding or Agreement (MOU/A) between the organizations.

Použito v metodice