ISCM

Kontinuální sledování bezpečnosti informací

Zachování trvalého povědomí o bezpečnosti informací, zranitelnosti a hrozbách pro podporu rozhodnutí o organizačním řízení rizik.

Použito v metodice