ISCM

Kontinuální sledování bezpečnosti informací

Zachování trvalého povědomí o bezpečnosti informací, zranitelnosti a hrozbách pro podporu rozhodnutí o organizačním řízení rizik.


ISCM

Information Security Continuous Monitoring

Maintaining ongoing awareness of information security, vulnerabilities, and threats to support organizational risk management decisions.

Použito v metodice