ISCM Proces

Proces průběžného monitorování bezpečnosti informací

Kombinace rámce rizik, který je platný pro organizaci, s komplexním kontrolním systémem a metodou průběžného sledování informační bezpečnosti (ISCM), zajišťuje holistický přístup k dodržování předpisů a řízení rizik tím, že poskytuje kontroly v celé řadě oblastí s vysokou mírou podrobnosti a pokyny pro přizpůsobení.


ISCM Process

Information Security Continuous Monitoring Process

Combining an organization-applicable risk framework with an all-encompassing control set and an information security continuous monitoring (ISCM) methodology provides for a holistic approach to compliance and risk management by providing controls across a wide array of areas with a high level of detail and guidance on tailoring.

Použito v metodice