ISCM Program

Program průběžného monitorování bezpečnosti informací

Program vytvořený pro shromažďování informací v souladu s předem stanovenými metrikami, využívající informace snadno dostupné částečně prostřednictvím implementovaných bezpečnostních kontrol.


ISCM Program

Information Security Continuous Monitoring Program

A program established to collect information in accordance with pre- established metrics, utilizing information readily available in part through implemented security controls.

Použito v metodice