ISCP

Plán pro pohotovostní informační systém

Politika a postupy řízení určené k udržení nebo obnovení obchodních operací, včetně počítačových operací, případně na alternativních místech, v případě mimořádných událostí, selhání systému nebo katastrof.

Použito v metodice