ISCP

Plán pro pohotovostní informační systém

Politika a postupy řízení určené k udržení nebo obnovení obchodních operací, včetně počítačových operací, případně na alternativních místech, v případě mimořádných událostí, selhání systému nebo katastrof.


ISCP

Information System Contingency Plan

Management policy and procedures designed to maintain or restore business operations, including computer operations, possibly at an alternate location, in the event of emergencies, system failures, or disasters.

Použito v metodice