ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

Největší světový vývojář dobrovolných mezinárodních norem.


ISO

International Standards Organization

The world’s largest developer of voluntary International Standards.

Použito v metodice